فرایند پذیرش مقالات

روند بررسی نشریه شامل داوری همسان و دوسو نابینا است به این معنا که نویسندگان و داوران هیچ اطلاعی از هویت یکدیگر ندارند.

  مقاله ارسالی ابتدا توسط تیم سردبیری نشریه (سردبیر و دبیر تخصصی یا مدیر اجرایی) بررسی و در صورت رعایت ضوابط نشریه برای حداقل 2 داور مستقل ارسال می گردد.

لازم به‌ذکر است پیش از آغاز داوری علمی توسط داوران، مقاله برای جلوگیری از سرقت علمی بررسی و  مشابهت یابی می‌شود. سردبیر نشریه نظارت دارد که روند بررسی همسان به‌صورت کاملا محرمانه صورت گیرد و هیچ شخصی غیر از نویسندگان و داوران اطلاعی از محتوای اثر ارائه شده تا زمان نشر در نشریه حاصل نکند.

تصمیم نهایی در مورد مقاله به عهده داوران است و هیچ گونه عامل خارجی در این تصمیم تاثیری ندارد. در صورت بروز اختلاف نظر بین داوران همسان، تصمیم قبولی یا رد نهایی توسط داور سوم یا تیم سردبیری گرفته می‌شود. 

برای حمایت از این روند لطفا در ارسال مقاله خود به نکات زیر توجه فرمایید:    

  فایل اول شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، وابستگی آنان و اطلاعات تماس به همراه ایمیل، شماره تلفن و آدرس کامل منزل؛    

فایل دوم شامل چکیده، مقاله و منابع به‌صورت کامل و بدون اطلاعات هویتی نویسندگان؛   

  فایل سوم شامل فرم تعهد نویسندگان؛   

  فایل چهارم شامل گزارش سامانه مشابهت‌یابی.

  پس از اتمام فرایند داوری، تصمیم گیری به‌صورت یکی از گزینه های زیر انجام می شود:  

    قبول، قبول مشروط ( نیاز به بازبینی و اصلاح)، رد.