تماس با ما

ارسال مقاله:  

از طریق سامانه نشریه به آدرس: jte.jz.ac.ir   

ارتباط با مدیر داخلی نشریه:   تلفن 32112342 - 025  

آدرس سامانه:  jte.jz.ac.ir   نشانی‌الکترونیکی دفترنشریه: jta@jz.ac.ir


CAPTCHA Image