اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار نشریه جستارهای تاریخ اسلام دو فصل‎نامه جستارهای تاریخ اسلام به‌منظور رشد و گسترش تاریخ و فرهنگ اسلامی، تازه‌های پژوهشی پژوهشگران حوزه تاریخی را منتشر می‌کند تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. نشریه به منظور گسترش مرزهای دانش، افزایش اطلاعات و پژوهش‌های علمی، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در کلیه حوزه های تاریخ اسلام فعالیت دارد.

چشم ­انداز:

برای تحقق چنین هدفی زمان نسبتاً درازی باید صرف شود تا همه پژوهشگران، استادان،  طلاب و دانشجویان، دو فصلنامه را بشناسند و در صورت مفید بودن مقالات آن ­‌را به دیگران معرفی کنند. این نشریه امیدوار است به نشریات علمی پژوهشی و بین‌المللی اضافه شود.