نقش حضرت ابوطالب در تحکیم و پیشبرد رسالت رسول خدا(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته سطح 3 تاریخ اسلام، جامعه‌الزهراء سلام‌الله علیها

2 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاریخ و تمدن اسلامی

چکیده

بی‌تردید امور و حوادث بزرگ، افزون بر بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مولود تلاش‌ها و نقش‌آفرینی شخصیت‌های تأثیرگذار هستند. حضرت ابوطالب شخصیتی جامع و کم‌نظیر بود که با ایمان راسخ به توحید، از رسول خدا(ص)، محافظت و حمایت کرد و در گسترش اسلام نقشی ممتاز و بی‌بدیل داشت. پژوهش حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد بر منابع تاریخی و روایی، درصدد پاسخ به این پرسش است که جناب ابوطالب چه نقشی در تحکیم و پیشبرد رسالت رسول خدا (ص) داشته است؟ نتایج پژوهش، این نکته را به اثبات می‌رساند که نگاه ابوطالب به رسول خدا (ص)، از خاستگاه خاصی نشأت گرفته که ریشه در عقاید، آرمان‌ها و جهان‌بینی او داشته است؛ او قبل از بعثت، همواره پشتیبان رسول خدا(ص) بود و بعد از بعثت نیز تلاش کرد تا چالش‌ها و جبهه‌بندی‌های مخالفان بر ضد رسول خدا(ص)، به یأس مبدل گردد.
 

کلیدواژه‌ها