واکاوی نقش فرهنگی بانوان راوی شیعه در عصر امامین عسکریین(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سطح سه جامعه الزهرا س، دانشجوی دکتری دانشگاه باقر العلوم ع

چکیده

نظر به نزدیکی روزگار امامین عسکریین(((ع))) به عصر غیبت و افزایش محدوده­ جغرافیایی جهان اسلام و نیز سخت‌بودن دسترسی مستقیم و بی­واسطه به امام معصوم(ع)، توجه ویژه به بانوان راویِ آن عصر، به‌عنوان یاران ناپیدا و واسطه‌های میان امام و شیعیان، که خطر کمتری آنان را تهدید می‌کرد، ضرورت دارد. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تکیه بر داده‌های اسنادی برگرفته از گزاره‌های تاریخی و کتب رجالی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که بانوان راوی، در مواجهه با چالش‌ مهم فرهنگی دوره امامت امامین عسکریین(((ع))) چه نقشی داشته‌اند؟ یافته­های تحقیق نشان می‌دهد که به‌دلیل تنگنا‌های ارتباطی امام با شیعیان و ایجاد محدودیت برای یاران و وکلای مرد، نقش فرهنگی زنان راوی حدیث در آن دوره، پررنگ­تر است. حضور در عرصه فرهنگی، پاسخ­گویی به سوالات، تعلیم و تربیت جویندگان علم و تبیین جایگاه امام و فرهنگ مهدویت، گویای این مدعاست که این گروه از بانوان محدثه، نقش اثرگذاری در جامعه شیعی داشته‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها